ⓘ Surabaya is n stad in Indonesie op die Java-eiland in die Oos-Java-provinsie. Die stad staan bekend as die hoofkwartier en opleidingsentrum van die Indonesiese ..

                                     

ⓘ Surabaya

Surabaya is n stad in Indonesie op die Java-eiland in die Oos-Java-provinsie. Die stad staan bekend as die hoofkwartier en opleidingsentrum van die Indonesiese Vloot.

                                     

1. Burgemeesters

  • Japanse Besetting: Radjamin Nasution 1942 Feb. - Sep.; Takahashi Ichiro 1942 - 1945.
  • Indonesiese tyd: Radjamin Nasution 1945 Aug. - Nov.; Mr. Indrakoesoema 1945 Des.; Mr. Soerjadi 1946 - 1950; Doel Arnowo 1950 - 1952; Moestadjab Soemowidigdo 1952 - 1956; R. Istidjab Tjokrokoesoemo 1956 - 1958; Dr. R. Satrio Sastrodiredjo 1958 - 1964; Moerachman SH 1964 - 1965; R. Soekotjo 1965 - 1974; HR Soeparno 1974 - 1979; Drs. Moehadji Widjaja 1979 - 1984; Dr. H. Poernomo Kasidi 1984 - 1994; H. Sunarto Sumoprawiro 1994 - 2002; Bambang Dwi Hartono 2002 - tans
  • Nederlands-Indiese tyd: Mr. A. Meyroos 1916-1920; Ir. G.J. Dijkerman 1920-1929; H.I. Bussemaker 1929-1932; Mr. W.H. van Helsdingen 1932-1935; Mr. W.A.H. Fuchter 1935-1942;
                                     

2. Susterstede

  • Mashhad, Iran
  • Seattle, Verenigde State van Amerika sedert 1992
  • Sydney, Australie sedert 1986
  • Beijing, Volksrepubliek China sedert 2006
  • Kochi, Japan
  • Perth, Australie sedert 2008